Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Hatályos: 2024.02.21. napjától visszavonásig.

I. Alap információk

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a LifeDirector Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 86. 4. em. 2/a.; Cg. 01-09-983611, Adószám: 23906543-2-42; e-mail: agi@toporagnes.hu, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett toporagnes.hu (https://toporagnes.hu) oldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban együtt: Szolgáltatás, Weblap vagy toporagnes.hu) igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a toporagnes.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó/Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződés nyelve magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető.

Weboldalon megjelenő termékekről és szolgáltatásokról

A Weboldalon Szolgáltató termékei és szolgáltatásai jelennek meg a Felhasználónak. Ezen Termékekre és Szolgáltatásokra egyes esetekben más más szabályozások vonatkoznak, amit jelen Szabályzat tartalmaz.

Adott termék vagy szolgáltatás adatlapján található információkat, azaz a termék vagy szolgáltatás lehetséges tartalmát Szolgáltató határozza meg.

Szabályzat módosításáról és részeiről

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is. A Szolgáltató a Szabályzat módosításáról a Weblap nyitó oldalán, rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A Szabályzat módosítását követően a Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: a nyereményjáték szabályzat, stb.), valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató, Tartalmi szabályzat, Lemondási feltételek) a Szabályzat részét képezik és külön elfogadás nélkül is kötelezően alkalmazandók minden Felhasználó esetében.

Bármely, toporagnes.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google, stb.), a toporagnes.hu kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak, a szabályzatok ellentétes rendelkezései esetén a jelen feltételek az érvényesek.

A Weboldal működésére és a használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésekre, függetlenül a Weboldal nyelvétől Magyarország hatályos jogszabályai irányadóak azzal, hogy a kollíziós normák nem alkalmazandóak, illetve a felek közötti jogviták eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság jogosult.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A Szolgáltatás célja a Szolgáltató saját termékeinek és/vagy szolgáltatásainak összegyűjtött megjelenítése, a felhasználók tájékoztatása, termékkereső és szolgáltatáskereső üzemeltetése, a felhasználók ajánlatkéréseinek és megrendeléseinek feldolgozása, valamint a felhasználók véleménynyilvánítására felület biztosítása.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a toporagnes.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

III. toporagnes.hu-ra vonatkozó egyes szolgáltatások

Keresés a termékek és szolgáltatások között

A Felhasználónak lehetősége van a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások közötti keresésre.

A főoldal menüsorában elérhető gombok menüiben, kategóriákra bontva találhatók a termékek és szolgáltatások, ahol különböző tulajdonságok és jellemzők alapján szűkítheti a Felhasználó a keresést, hogy a számára legmegfelelőbb terméket és/vagy szolgáltatást kiválassza. Ezen funkció adataival működő keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Felhasználó kényelmét elősegítendő az általa legutóbb megtekintett oldalakból képzett listát regisztráció hiányában is láthatja az oldalon, amennyiben nem tiltja le a cookie-k alkalmazását.

Szolgáltatások esetén “Jelentkezés”

Az adott szolgáltatás kiválasztása a keresési listából a “Megnézem” gombra kattintva.

Megjelenik a szolgáltatás aloldala. Itt a “Jelentkezem” vagy “Regisztrálok” gombra kattintás.

A következő oldalon láthatóak a szolgáltatás adatai, amire a Felhasználó jelentkezni kíván, valamint az jelentkezéshez szükséges személyes adatok is.

Itt módosítható a szolgáltatás darabszáma, törölhető a szolgáltatás, ha mégsem kíván a Felhasználó jelentkezni vagy másikat szeretne helyette.

A felhasználó a következő lépések folytatásával rendelheti meg az adott terméket, illetve jelentkezhet a kívánt szolgáltatásra.

 1. Amennyiben a konkrét termék vagy szolgáltatás adatai, paraméterei megfelelnek a Felhasználó igényeinek, a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a személyes és kapcsolattartáshoz szükséges adatait, valamint termékek esetén a szállítási cím adatait és módját ( név, telefonszám, e-mail cím, cím, illetve bankkártyás fizetés esetén bankkártya adat).
 2. Kötelezően ki kell választania a fizetési módot, lemondási feltételeket el kell fogadnia, Adatvédelmi tájékoztató és Általános Felhasználási Feltételeket el kell fogadnia és opcionálisan választhatja a hírlevélre való feliratkozást.
 3. Ezt követően a fizetési módtól függően Felhasználó a “Megrendelés elküldése” vagy a “Megrendelés és Fizetés” gombra kattintva véglegesíti és küldi el a megrendelést.

Adatok megadása

Kérjük az adatok pontos megadását, a pontatlan adatok miatt történő meghiúsulásért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A címkitöltő, csillaggal ellátott (kötelező) mezői kitöltése nélkül nem kezdeményezhető megrendelés, vásárlás. Fontos, hogy a megadott e-mail cím esetenként telefonszám elérhető legyen.

A megrendelés időpontja, életbe lépése, feldolgozása

A megrendelés időpontja az az időpont, amikor a termék vagy szolgáltatás megrendelése a weboldalon keresztül megtörténik. Ezt követően a rendszer automatikus visszaigazolást küld a rendelés beérkezésről a Felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a visszaigazolás az elküldéstől számított 48 órán belül nem érkezik meg, a felhasználó mentesül szerződéses kötelezettsége alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a megrendelőhöz, illetve az üzemeltetőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A fenti szabályoktól a felek eltérhetnek, ha ebben megállapodnak.

Hírlevél

A Felhasználó feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik (név, e-mail cím megadása). A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Hírlevélről történő leiratkozás a Hírlevél alján található link kattintásával, valamint a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben lehetséges.

Vélemény

A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a jelen Szabályzat keretei között, az általuk korábban megvásárolt termékek és/vagy szolgáltatások vonatkozásában véleményeket, értékeléseket, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Szabályzat részét képező Tartalmi szabályzat tartalmaz (1. számú melléklet). Kérjük, figyelmesen olvassa el a dokumentumot! A Szolgáltató csupán akkor ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és szabadon dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról.

Ügyfélszolgálat

Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken: e-mail: agi@toporagnes.hu

Lemondás, módosítás szolgáltatás esetén

A Szolgáltató Weblapján lebonyolított jelentkezés módosítását vagy lemondását ugyancsak a Szolgáltatón keresztül, a visszaigazolásban megadott link használatával kell megtenni. Amennyiben a díjmentes módosítási vagy lemondási jog gyakorlása időben korlátozva van, úgy a módosítási vagy lemondási igény tekintetében az az időpont a releváns, amikor a módosítási vagy lemondási igény a Szolgáltatóhoz beérkezik. Amennyiben a lemondás csak díjfizetés (pl. kötbér) ellenében lehetséges a sikeres megrendelésről szóló levélben kapott tájékoztatás szerint, akkor a Felhasználó a díj megfizetésére közvetlenül a Szolgáltató felé köteles. 

Amennyiben a Felhasználó a visszaigazolt jelentkezés ellenére nem érkezik meg az eseményre, azt úgy kell tekinteni, mintha lemondta volna a jelentkezést, és a szolgáltatást nyújtó Felhasználó igényt tarthat a lemondási feltételekben szereplő díjakra, annak ellenére, hogy a formális írásbeli lemondás technikailag elmaradt.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatások, események, rendezvények időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes díj visszakérhető vagy másik Szolgáltatás időpontjában használható fel.

Lemondás további részleteit a Lemondási feltételek tartalmazza (2. számú melléklet).

Visszaigazolt jelentkezés törlése szolgáltatás esetén

A Felhasználó visszaigazolt megrendelést a Szolgáltató észrevétele és Partner jelzése alapján a Szolgáltató az alábbi – vagylagos – feltételek teljesülése esetén jogosult törölni:

 • ha a Felhasználó a jelentkezés során nyilvánvalóan nem valós adatokat adott meg;
 • ha a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában a jelentkezést díjfizetéshez kötötte (előleg, részletfizetés részletei) és az a megadott határidőig nem teljesült, a Szolgáltató törli a visszaigazolt megrendelést és eláll a szerződéstől,
 • ha az esemény napján és időben a Felhasználó nem érkezik meg az esemény idején belül, kivéve, ha a Felhasználó előre jelezte, hogy később érkezik.
 • ha a Felhasználó az általa megadott elérhetőségi adatok egyikén sem elérhető a Szolgáltató számára – többszöri próbálkozás ellenére sem,
 • ha a Felhasználónak a megrendelés során megadott adataival korábban több alkalommal, a Felhasználó hibájából, meghiúsult a megrendelés – pl. a Felhasználó nem érkezett meg az eseményre, amire jelntkezett, jelentkezéseit, megrendeléseit gyakran lemondja, stb. – úgy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó megrendelését törölni,
 • ha a Felhasználó a jelen Felhasználási feltételeket megsértette,
 • ha természeti katasztrófából eredő vis maior esemény következik be (műszaki meghibásodás pl. csőtörés, nem tekinthető vis maiornak), vagy kereskedelmi, gazdasági szankciók, embargók, jogi korlátozások alkalmazására kerül sor,
 • ha korábbi részvétel során elkövetett csalás vagy lopás (vagy ilyen bűncselekmények miatt) a Felhasználó ellen eljárás indult és erről a Szolgáltató tudomást szerez,
 • ha olyan gyanús megrendelés(ek)ről, jelentkezés(ek)ről van szó, amelyekről alappal feltételezhető, hogy nem a Felhasználó tényleges igényeinek kielégítésére szolgálnak; vagy azokat jogszabályi előírások megkerülése érdekében kezdeményezték;

Ha a visszaigazolt megrendelés törlésre került, akkor a Szolgáltató részéről már nem áll fenn az eseményen való részvétel biztosítására vonatkozó kötelezettség. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy belátása szerint egyes Felhasználókat – állandó vagy ideiglenes jelleggel – kitiltson a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások felhasználói közül (ún.”feketelistára” tegye). A feketelistán szereplő Felhasználóknak tilos megkísérelni a Weboldal használatát más név alatt vagy másik felhasználón keresztül.

IV. Fizetési információk

A Weboldalon keresztül indított megrendelés és a Szolgáltató visszaigazolása alapján a megrendelésre irányuló szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre. Erről a Felhasználó előzetesen a Weboldalon, valamint a megrendelés után automatikusan kiküldött e-mailből értesülhet.

Amennyiben a Felhasználó a megrendeléssel egyidőben fizetésre köteles – a termék vagy szolgáltatás teljes vagy részleges díja, előleg, részletfizetés első részlete, stb. – úgy azt a fentiek függvényében közvetlenül a Szolgáltatónak kell megfizetnie.

Amennyiben a megadott fizetési határidőn belül a megrendelés visszaigazolásában jelzett befizetés nem történik meg a Felhasználó részéről, akkor a Szolgáltató jelzése alapján a Szolgáltató a visszaigazolt megrendelést törölheti. Az előleg megfizetésének elmaradása nem jelenti a megrendelés automatikus lemondását.

A fizetés minden esetben forintban történik, a megadott árak a bruttó összeget tartalmazzák.

Részletfizetés lehetősége

A Felhasználónak lehetősége van egyes Szolgáltatások esetén – ha ezen igényét írásos formában vagy elektronikus úton előre jelzi a Szolgáltató felé – részletfizetési lehetőséget kérni. A Szolgáltató beleegyezésével egy egyéni megállapodás jön létre a díjfizetés ütemezéséről. A részletfizetés maximum 3 részletben történhet, az 1. részletet a megrendeléstől számított 8 napon belül köteles kiegyenlíteni a Felhasználó, az utolsó részletet legkésőbb a megrendelt szolgáltatás teljesítésének napján köteles megfizetni a Felhasználó. A Szolgáltató fenntartja a jogot részletfizetés esetén, hogy az aktuálisan meghirdetett ártól eltérő árat és fizetési feltételeket szabjon meg a részletfizetést igénylővel szemben.

Részletfizetés csak 15 000.- forint összeg felett lehetséges, ahol a legkisebb 1. részlet minimum 10 000.- forint lehet. Ettől eltérni kizárólag csak írásos, közös megegyezés alapján lehet.

Fizetési lehetőségek

A Felhasználó a megrendelt szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítheti:

 • Online bankkártyás fizetéssel. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  A sikeres fizetés tényéről a Felhasználó/Vásárló minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.

  Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató (Kereskedő), sem a Barion nem fér hozzá. A Szolgáltató (Kereskedő) által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató (Kereskedő) felel, a Szolgáltató (Kereskedő) fizetési szolgáltatójával (Barion) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelen pont szerinti tájékoztatót átolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi és elfogadja.

 • Átutalással, a megrendelés folyamatában a sikeres rendelést követően ismét visszaigazoló emailt kap a Felhasználó, mely tartalmazza az utalási és szállítási információkat.
 • A helyszínen készpénzben.

Garancia pénzvisszafizetés

Szolgáltatások esetén a Felhasználó élhet a 100%-os pénzvisszafizetési garanciával, amennyiben elégedetlenségét közvetlenül az esemény után, de legkésőbb 24 órán belül írásos formában jelzi a Szolgáltató felé. A Felhasználó, vagy az általa megnevezett Résztvevő a befizetett eseményen való tényleges részvételre nem kötelezhető! Azonban a garancia érvényesítésének feltétele, hogy az adott rendezvényen a Felhasználó vagy Résztvevő végig jelen legyen! Amennyiben a résztvevőnek megjelölt személy nem megjelenésével lemond részvételi jogáról, úgy a Felhasználó nem élhet a 100%-os pénzvisszafizetési garancia jogával, és nem kérheti az esemény utólagos megtartását, újrakezdését, vagy következő időponton való részvételét sem.

V. Elállási jog

A megrendelés elküldésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a A Felhasználó és a Szolgáltató között szerződés jön létre.

A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormány-rendelet értelmében a Felhasználó, a szolgáltatás megvásárlásától számított 14 napon belül elállhat indoklás nélkül is a vásárlástól. A Felhasználó az elállási jogát, a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállás tényéről, a Felhasználónak tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, az ügyfélszolgálati telefonszámon vagy elektronikus levél formájában.

A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

VII. Felelősség

Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja (“AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A Szolgáltató által közzétett saját információk valódiságáért a Szolgáltató felel.

A Felhasználó által küldött megrendelés vagy kért ajánlat és véglegesített megrendelés Szolgáltató és a Felhasználó között és a Felhasználó között eredményezheti a termék vagy/és szolgáltatás végleges megrendelésére vonatkozóan szerződéses kapcsolat létrejöttét.

A Weboldal használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó– egyéb költségek nélkül – elállhat vásárlási szándékától.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi

A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

VIII. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés: 

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Eladó felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (1074 Budapest, Rákóczi út 86. 4. em. 2/a), vagy elektronikus levél formájában (agi@toporagnes.hu) teheti meg. 

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni. 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

–   a Vásárló neve, lakcíme,

–   a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

–   a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

– a Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

–   a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,

–          a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

IX. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, Bíróság előtti jogérvényesítés:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vásárló. 

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület: 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 1/ 4882-131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu 

Illetékességi terület: Budapest 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: +36-72/507-154

Mobil: +36-20/283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszám: +36 46/501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 1/ 4882-131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu 

Illetékességi terület: Budapest 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: +36-62/554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: +3622/510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefon: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Illetékességi terület: Pest vármegye

 A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vásárló és az Eladó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését. 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül az Eladóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt. 

A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 • a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • az Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vásárló aláírását. 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

Online vitarendezés: 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Vásárlók (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online termékvásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Vásárló panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

Vonatkozó legfontosabb jogszabályok: 

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. 

X. A Szabályzat hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy toporagnes.hu Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen ÁSZF automatikusan hatályát veszti.

Jelen ÁSZF 2024.02.21. napján lép hatályba.

XI. Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

1. számú melléklet

Tartalmi szabályzat

Küldetésünk, hogy oldalainkon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére.

1. Általános szabályok

Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információkra magáncélú megőrzés céljából, úgy a Felhasználó köteles gondoskodni a megfelelő mentésről és tárolásról. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

A Felhasználók életkoruk, nemük és családi állapotuk, vagy saját nevük megadásával írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.

A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

Tilos

 • trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
 • a személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
 • olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
 • személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés- vagy email részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
 • obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
 • olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
 • olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
 • a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztrációt létesíteni;
 • szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
 • szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
 • más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
 • vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
 • bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
 • a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
 • a Szolgáltatás profiljába nem tartozó reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni;
 • eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben, illetve álláshirdetést közzé tenni;
 • politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;
 • olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.

2. Moderálási alapelvek

A Szolgáltató, amennyiben felhívják erre a figyelmét, moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet Magyarország jogszabályainak a megsértése. A moderátorok bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetik. A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói Tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását korlátozhatják.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg.

A moderátorok Felhasználói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói Tartalmakat kifejezett kérésre sem törlik, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat töröljenek.

A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.

A moderátorok által alkalmazott következmények:

 • törlés (pl. az alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek);
 • hozzászóló letiltása;
 • IP letiltása.

2. számú melléklet

Lemondási Feltételek

Egy eseményen való részvételre történő jelentkezés esetén, az esemény megkezdése előtt a visszamondási határidőig Felhasználó jogosult a Szolgáltatóhoz intézett írásos nyilatkozatával vagy emailben visszaigazolt megrendelésben lévő linken keresztül a létrejött jogviszonyt felmondani.

Ugyanezt Szolgáltató is megteheti Felhasználónak intézett írásos nyilatkozatával emailben.

A visszamondási határidő szolgáltatásonként változik, így a Weboldalon, minden adott szolgáltatás adatlapján megtalálható, amire érvényes a jelen Lemondási Feltételek. Ha nincs ilyen rész feltüntetve a szolgáltatás adatlapján, annak visszamondása nem jár semmilyen kötelezettséggel, bármikor, költségek nélkül visszamondható és a kifizetett szolgáltatás díja 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Felhasználó felé 8 munkanapon belül.

Abban az esetben, ha visszamondási határideje van egy szolgáltatásnak, a feltüntetett határidő lejárta után már a kifizetett díj részleges vagy teljes elvesztésével (szintén feltüntetve az adott szolgáltatás adatlapján) mondható le, vagy díjmentesen áttehető másik időpontra, beszámítható másik szolgáltatás árába, írásos megegyezés alapján.

Szolgáltatást, illetve időpontot lemondani kizárólag írásos formában vagy a Weboldalon lévő űrlapon vagy emailben visszaigazolt megrendelésben lévő linken keresztül lehet.

A lemondást Szolgáltató 24 órán belül köteles visszaigazolni írásban Felhasználónak. Ez a kétirányú kommunikáció együttesen igazolja, hogy a szolgáltatás vagy időpont lemondásra került.

Amennyiben a Felhasználó a lemondásra 24 órán belül nem kap választ a Szolgáltatótól, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé a agi@toporagnes.hu email címen.